واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی نوین دارو تولید و فرمولاسیون داروهای جدید را برای ارتقای کیفیت محصولات و بهبود نیاز و نقطه نظرات مشتری  طراحی و تکوین می نماید. تمام مراحل پیشبرد  یک فرمولاسیون دارویی ، از مرحله پیش فرمولاسیون تا تولید بچ آزمایشی و صنعتی و معتبرسازی روش های ساخت و آزمایش که در نهایتا به تدوین پرونده دارویی CTD منجر می شود در این شرکت انجام می گیرد. به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت شرکت فعالیت های این بخش توسط افراد با تجربه و پرسنلی که از تخصص کافی برخوردارند انجام می گیرد. اهداف واحد تحقیق و توسعه دارویی عبارتند از: ۱- فرمولاسیون محصولات جدید به منظور تقویت سبد محصولات شرکت ۲- اصلاح فرمولاسیون تولیدات جاری شرکت به منظور بهبود کیفیت محصولات ۳- فرمولاسیون داروهایی که دوره ی پتنت آن‌ها رو به اتمام یا مرحله  نهایی است ۴- رفع مشکلات احتمالی در روند تولید محصولات جاری اقدامات انجام شده به منظور نیل به اهداف فوق عبارتند از: ۱- تقویت نیروی انسانی با جذب کارکنان متخصص و کارآمد ۲- نوسازی و تجهیز زیر ساخت‌های مربوط به فرایند (سخت افزار و نرم افزار) در واحد تحقیق و توسعه دارویی