واحد تضمین کیفیت دارویی شرکت نوین دارو در سال ۱۳۸۶ تأسیس گردیده است. هدف از راه‌اندازی آن ارتقای توانایی ارزیابی کیفیت درکلیه فرآیندهای مرتبط با طراحی، تولید و آزادسازی محصول می‌باشد. واحد تضمین کیفیت دارویی با مدیریت مسوول فنی در بخش‌های ذیل فعالیت می‌کند: مستندات: تدوین و جمع‌آوری مستندات با هدف تکمیل و به‌روزآوری مدارک مربوط به تضمین کیفیت دارویی، تدوین و بازبینی مستندات مرتبط با فرآیندهای دارویی، به روزرسانی اطلاعات درج شده در بروشورها و آرت ورک‌ها و تطابق آن‌ها با جدیدترین استانداردها، معتبرسازی: معتبرسازی فرآیندهای مرتبط با تولید محصولات دارویی براساس روش‌های اجرایی و برنامه جامع vmp امور قانونی و ثبت داروها: تکمیل و پیگیری پرونده‌های محصولات دارویی. به روزرسانی پارامترهای کیفیتی محصولات شرکت بر اساس استانداردهای جدید و ارتقای کیفیت آن‌ها بازرسی وGMP :بازرسی از فرآیندهای تولید، آزمایشگاه‌ها و انبارها به صورت دوره‌ای و تعیین تطابق آن‌ها با اصول ساخت.   http://novindaru.com/واحد-تضمین-کیفیت/