این واحد با تولید داروهای مختلف و متنوع در زمینه انسانی و دارویی مشتمل بر داروهای انواع زخم، جوش، انواع زگیل، و … را در اشکال مختلف دارویی شامل انواع پماد و اسپری، پودر، سوسپانسیون و…. با رعایت کامل استانداردهای فارماکوپه‌ای معتبر تولید می‌کند. وظایف کلی پخش تولید عبارتند از: تولید کلیه‌ محصولات شرکت بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده توسط واحد برنامه‌ریزی. ساخت محصولات مطابق با اصول GMP ، پرونده اصلی دارو (DMF )، دستورعمل‌های مربوطه و ارائه محصول با کیفیت مورد قبول فارماکوپه و یا CTD . به کارگیری مناسب دستگاه‌ها، فضاها و منابع انسانی در جهت رسیدن به کیفیت مطلوب. توجه به آموزش و افزایش آگاهی کارکنان در قسمت‌های مختلف تولید در موضوع‌های مورد نیاز.   بسته بندی و کنترل:بسته‌بندی محصولات تولید دارویی توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها با رعایت استانداردهای بین المللی و در بالاترین کیفیت انجام می‌شود. در بخش کنترل، کلیه محصولات از نظر حجم و کیفیت بررسی شده و پس از درج اطلاعات بر روی پوکه‌ها توسط دستگاه چاپگر، به انبار انتقال می‌یابند تا پس از انجام آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی  و میکروبی و تائید نهایی توسط آزمایشگاه به قسمت بسته‌بندی انتقال یابند. http://novindaru.com/واحد-تولید/