آزمایشگاه کنترل حین تولید

این بخش نقش نظارت بر کلیه قسمتهای تولید (مراحل ساخت و بسته بندی ) را داراست. هدف آن جاری شدن قوانینGMP در کلیه پروسه­های تولید (از قسمت توزین تا بسته بندی نهایی محصول) می­باشد. ازجمله فعالیت­های این قسمت­ها عبارت است از نظارت بر توزین مواد اولیه ساخت دارو و نظارت در ساخت محصول در کلیه مراحل تولید، نظارت بر رعایت اصولGMP در کلیه مراحل تولید، نظارت برکیفیت عملکرد دستگاه­های تولید، تهیهS.O.P های لازم جهت کنترل حین تولید محصولات مطابق با استانداردهای داروئی بین المللی و به روزرسانی آن­ها، نمونه برداری از محصولات نهایی کلیه خطوط جهت تحویل به آزمایشگاه کنترل کیفیت.http://novindaru.com/کنترل-حین-تولید/