درمان کننده زگیل پوستی

24,000تومان

مواد موثره:

گوگرد

فعال کننده نکروز

عصاره مورد

 

 

100 عدد در انبار