درمان کننده شقاق

30,000تومان

مواد موثره:

پپتبدهای آنتی بیوتیکی

آمینو شوگرگلیکوژن

عصاره اسفنج

 

100 در انبار